Fizjoterapeuta Lubin

Sprawność tel: 730 555 330

Fizjoterapeuta Lubin

Fizjoterapia  jest pojęciem nierozerwalnie związanym z rehabilitacją medyczną. Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. 

Celem fizjoterapii jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej.